Zapisz się na konsultację

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Korzystanie z bloga i strony internetowej www.annawislowska.com.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.annawislowska.com.pl Zawiera również politykę korzystania z usługi newsletter.

Administratorem strony i danych osobowych jest Anna Wisłowska, prowadząca zorganizowaną część przedsiębiorstwa o nazwie Anna Wisłowska psycholog, podlegającą pod Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości ?Twój StartUp?, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żurawiej 6/12 LOK 766, 00-503 Warszawa, nr KRS:0000442857

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: rodo@twojstartup.pl.

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie www.annawislowska.com.pl nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.

 • 2

DEFINICJE

?Administrator? ? Anna Wisłowska, prowadząca zorganizowaną część przedsiębiorstwa o nazwie Anna Wisłowska psycholog, podlegającą pod Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości ?Twój StartUp?, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żurawiej 6/12 LOK 766, 00-503 Warszawa, nr KRS:0000442857

?Użytkownik? ? każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

?Strona? ? strona internetowa i blog znajdujące się pod adresem www.annawislowska.com.pl. Pomysłodawczynią strony jest Anna Wisłowska.

?Fanpage? lub ?Grupa na facebooku?- strona The Right You, której administratorem na platformie Facebook jest Anna Wisłowska, oraz grupa ?Ponad Ograniczeniami?, której administratorem na platformie Facebook jest Anna Wisłowska

?Newsletter? lub ?usługa Newsletter? ? oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora,

?Umowa usługi Newsletter?  lub ?Umowa Newsletter? ? oznacza umowę pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie usługi Newsletter. W celu jej zawarcia należy wypełnić interaktywny formularz, zaznaczyć checkboxy a następnie potwierdzić zapis w e-mailu potwierdzającym otrzymanym drogą elektroniczną.

 • 3

DANE OSOBOWE

 1.         Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2.        Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie, o których mowa poniżej, w celach na jakie wskazują dane formularze.
 3. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem ? w pewnych sytuacjach ? danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej). Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników.
 4.   Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora w celu wysyłania newslettera, kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji marketingowych, np. o wydarzeniach lub produktach online oferowanych przez Administratora, jeżeli wyraził w tym celu odpowiednią zgodę i/lub jeżeli mieści się to w granicach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 5.        Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo dostępu do treści jego danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ? Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

W tych celach może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: rodo@twojstartup.pl.

Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora.Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5a. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika w ramach funkcjonowania Strony internetowej i bloga https://annawislowska.com.pl/, , fanpage?a The Right you, oraz grupy : ?Ponad Ograniczeniami? mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 •       dokonania wyceny usługi i wykonania usługi czy umowy ? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 •       wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego ? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 •       udzielenia rabatu lub kodu promocyjnego ? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
 •       rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń ? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 •       ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami ? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 •       kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi ? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 •       przechowywania nieopłaconych zamówień ? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 •       tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO ? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 •       archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów ? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 •       analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Pixel Facebooka? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 •       wykorzystywania cookies na Stronach Administratora ? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
 •       zarządzanie stroną internetową, grupami i stronami administratora na innych platformach? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 •       zamieszczenia komentarzy na Stronach Administratora ? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
 •       zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora ? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda),
 •       badania satysfakcji z oferowanych usług ? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 

 1.        Dane Użytkownika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich.
 2.        Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/celów.
 3.        Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych to nie będzie mógł skorzystać z materiałów lub usług oferowanych przez Administratora w ramach formularzy znajdujących się na Stronie.
 4.        Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
 5.    Użytkownik podaje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.
 6.      Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy.
 7.     Administrator niniejszym informuje, że korzysta z systemu do wysyłki newslettera MailerLite, którego dostawcą jest UAB ?MailerLite? z siedzibą w Wilnie, Litwa, z którym to Administrator zawarł umowę powierzenia danych. Podmiot ten gwarantuje poufność danych przechowywanych w jego bazie i na jego serwerach znajdujących się na Litwie. Podmiot ten gwarantuje wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO.
 8.     Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

? UAB ?MailerLite?, Paupio str. 46, Wilno, Republika Litwy ? w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego MailerLite

? FollowYou ul. Ogrodowa 4B/, 272-006 Mierzyn ? w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

? Fakturowanie ?Twój StartUp?, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żurawiej 6/12 LOK 766, 00-503 Warszawa ? w celu wystawienia dokumentów księgowych

? Tpay Ul.Św. Maricn 73/6, 61-808 Poznań? w celu obsługi systemu płatności elektronicznych.

-Shoplo, Ul. Inflacka 4c, 00-503 Warszawa- w celu zawarcia umowy kupna sesji psychologicznych lub programów psychologicznych

 1. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika stanowią:

? udzielona przez Użytkownika zgoda

? wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, którymi są w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i usług.

 • 4

FORMULARZE

Administrator stosuje trzy rodzaje formularzy w ramach Strony:

 1.         Formularz zapisu na newsletter ? wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Następnie Użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy Administratora, musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera. Subskrypcja/zapis oznacza, że zgadzasz się z Polityką prywatności.
 2.        Formularz kontaktowy ? umożliwia wysłanie wiadomości do Anna Wisłowska Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.
 3.        Formularz systemu Disquis umożliwiający pozostawienie komentarzy. Wszelkie dane podajesz dobrowolnie. Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe i służy wyłącznie w celu wykluczenia spamu lub/i wyświetlenia avatara Użytkownika. Nie jest on udostępniany podmiotom trzecim.
 4. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody Użytkownika. Dane pozyskane z formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim.
 5. Jeżeli Użytkownik korzysta z usług dostawców zewnętrznych jak np. Google, czy Disquis powinien zapoznać się z ich polityką prywatności, dostępną u dostawców tych usług.
 • 5

USŁUGA NEWSLETTER

 1.         W celu korzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane (imię, adres e-mail).
 2.        Administrator świadczy usługę Newsletter bezpłatnie.
 3.        Akceptacja niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi Newsletter.
 4.        Zawarcie umowy Newsletter jest możliwe w każdym momencie, poprzez wypełnienie istniejących na stronie aktywnych formularzy Newsletter.
 5.        W celu świadczenia usługi Newsletter, Administrator będzie przetwarzać podany adres e-mail oraz imię, podane przez Użytkownika w formularzu zapisu.
 6.        W celu zwarcia umowy Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do:

6.1.            Wypełnienia formularza Newsletter, następnie kliknięcia w przycisk potwierdzający zapis, odebranie wiadomości elektronicznej przesłanej na podany adres e-mail z linkiem aktywacyjnym, potwierdzenie chęci zapisu poprzez kliknięcie w odpowiednie miejsce wskazane w wiadomości e-mail ? link aktywacyjny (tzw. Double opt-in)

6.2.           Zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies

6.3.           Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora celu wysyłki Newslettera

6.4.          Wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

6.5.           Wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

 1.      Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy na świadczenie usługi Newsletter.
 2.     Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje rozwiązanie umowy na świadczenie usługi Newsletter.
 3.     Umowa Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony, od chwili aktywacji linku aktywacyjnego otrzymanego zgodnie z ust. 5.1.
 4.  Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy Newsletter w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Administratora. Dokona tego przez kliknięcie w wiadomości e-mail otrzymanej od Administratora w link dezaktywacyjny np. o treści ?wypisz się?. Może też zrobić to w inny dogodny dla niego sposób, np. poprzez kontakt z Administratorem.
 5.   W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, Administrator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni roboczych, poprzez przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 • 6

KOMENTARZE

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez czytelników Strony i bloga oraz osób wypowiadających się na platformie Facebook (w grupach i na fanpage). Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron.
 2. Administrator korzysta z systemu Disqus w celu obsługi komentarzy. Korzystasz z tego systemu w ramach umowy zawartej z Disqus poprzez akceptację regulaminu Disqus i rejestrację konta użytkownika w ramach tego systemu. W ten sposób Użytkownik godzi się na informację zawarte w polityce prywatności firmy Disqus znajdującej się pod tym linkiem: https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy.

 

 • 7

TECHNOLOGIE

 1.         Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

1.1.   Piksel konwersji Facebooka ? w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,

1.2.  Wbudowany kod Google Analytics ? w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

 1.        W celu korzystania ze strony internetowej www.annawislowska.com.pl niezbędne jest posiadanie:

2.1.  Urządzenia z dostępem do sieci Internet

2.2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail

2.3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

 • 8

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1.         Treści przedstawione na Stronie nie stanowią porad psychologicznych i nie odnoszą się do konkretnych przypadków. Jeśli chcesz uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, skontaktuj się z psychologiem Anną Wisłowską, gdyż tylko dogłębna analiza sytuacji faktycznej pozwala wyciągać właściwe wnioski na temat problemów psychologicznych. Anna Wisłowska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działań podejmowanych na jej podstawie.
 2.        Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Anny Wisłowskiej. Autorka nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na blogu w całości lub części bez jej wyraźnej, uprzedniej zgody.
 • 9

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1.         Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2.        Pliki cookies (tzw. ?ciasteczka?) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3.        Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 4. a)   dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 5. b)   tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 6.        W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: ?sesyjne?  (session cookies) oraz ?stałe? (persistent cookies). Cookies ?sesyjne? są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). ?Stałe? pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7.        W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 8. a)   ?niezbędne? pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
 9. b)   pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
 10. c)    ?wydajnościowe? pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
 11. d)   ?funkcjonalne? pliki cookies, umożliwiające ?zapamiętanie? wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 12. e)   ?reklamowe? pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 13.        W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 14.        Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
 15. Administrator korzysta m.in. z następujących plików cookies podmiotów trzecich:  Google Analytics, Pixel Facebooka, wtyczki i inne narzędzia związane z mediami społecznościowymi takimi jak np. Facebook i You Tube,

10       Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji ?Pomoc? w menu przeglądarki internetowej.

Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Data publikacji Polityki Prywatności: 04.06.2018 r.

 

Visited 3 times, 1 visit(s) today