Moc kobiecości

kobieta wilk


Wyłoniłaś się z pragnienia piękna

 

twoja siła  w twej delikatności

 

słów twych blask wyciąga wszystko, co tonie

 

celem twego istnienia karmić i wzmacniać

 

relacje to twoje drugie imię

 

twój miecz to czułość

 

lekkość wyciągasz z ciężaru

 

godzisz przeciwieństwa, by mogły trwać bez walki

 

zaprowadzasz pokój, tam, gdzie wojna w sercach

 

szukasz we wszystkim bliskości

 

Ubierz suknię wiary w siebie

 

i nie pozwól, by silny  wiatr, kiedykolwiek połamał twe żagle.

Visited 6 times, 1 visit(s) today
« wstecz